Հաճախորդի իրավունքները

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի վերաբերյալ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկությունները և փաստաթղթերի պատճենները:

Սույն տեղեկությունների տրամադրումն անվճար է: Տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճենները կտրամադրվեն գրավոր դիմումը ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

  • առձեռն` Համահայկական բանկից (ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորչի 9),
  • էլեկտրոնային փոստի միջոցով` info@panarmenianbank.am,
  • փոստային կապի միջոցով՝ ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորչի 9 հասցեով:
Թարմացվել է 05 / 12 / 2011 - 15:41