Կարգավորում

Oրենքներ

 • «Համահայկական բանկի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 26.12.2008թ. ՀՕ-30-Ն)
 • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 30.06.1996թ. ՀՕ-68)
 • «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 30.06.1996թ. ՀՕ-69)
 • «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 23.10.2001թ. ՀՕ-262)
 • «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 07.10.1996թ., ՀՕ-80)
 • «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 25.09.2001թ. ՀՕ-232)
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 26.12.2002թ. ՀՕ-515-Ն)
 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 26.05.2008թ. ՀՕ-80-Ն)
 • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ-123-Ն)

Կանոնակարգեր

 • «Համահայկական բանկի գրանցման մասին» կանոնակարգ 01/01 (ընդունված 27.02.2009թ. թիվ 41-Ն)
 • «Համահայկական բանկի լիցենզավորումը, Համահայկական բանկի կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցություն ձեռք բերելը, մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը և ներկայացվող փաստաթղթերը, Համահայկական բանկի ղեկավարների (բացառությամբ խորհրդի անդամների, նախագահի ու տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների) որակավորումը և գրանցումը» կանոնակարգ 01/02 (ընդունված 22.10.2010թ. թիվ 263-Ն)
 • «Համահայկական բանկի գործունեության կարգավորումը և տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 01/03 (ընդունված 06.03.12թ. թիվ 65-Ն)
 • «Համահայկական բանկի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 01/04 (ընդունված 15.05.12թ.)
Թարմացվել է 21 / 05 / 2012 - 13:48