Բաժնետերեր

Կանոնադրական կապիտալ

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետեր հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը: Համահայկական բանկի հայտարարված և փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամը կազմում է 7,500,000,000 ՀՀ դրամ: Հայտարարված կանոնադրական հիմնադրամը բաժանված է 125,000 սովորական բաժնետոմսերի՝ յուրաքանչյուրը 60,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:


Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով (որոշումներ)

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N1Ա առ 30.11.2010

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N2Ա առ 15.07.2011

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N3Լ առ 15.07.2011

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N4Լ առ 25.10.2011

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N5Լ առ 09.12.2011

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N6Լ առ 19.04.2012

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N4Ա առ 17.07.2012

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N7Լ առ 25.09.2012

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N8Լ առ 25.09.2012

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N9Լ առ 29.04.2013

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N5Ա առ 30.10.2013

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N6Ա առ 25.04.2014

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N7Ա առ 27.04.2015

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N8Ա առ 17.07.2015

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N9Ա առ 26.10.2015

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N10Ա առ 10.03.2016

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N11Ա առ 22.04.2016

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N12Ա առ 10.01.2017

«Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր Ժողովի որոշում N13Ա առ 25.04.2017


Բաժնետերերի իրավունքները

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն «Համահայկական բանկ» ԲԲԸ-ի յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալու Համահայկական բանկի տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Սույն օրենքը կարող եք գտնել` http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=66356 հասցեում:

Վերոնշյալ տեղեկությունները Համահայկական բանկը տրամադրում է անվճար՝ մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով.

  • առձեռն` Համահայկական բանկ (ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորչի 9),
  • էլեկտրոնային փոստի միջոցով` info@panarmenianbank.am,
  • փոստային կապի միջոցով՝ ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորչի 9 հասցեով:
Թարմացվել է 04 / 05 / 2017 - 13:48